Sefica branddetectie

BEN JE IN GEVAAR, SEFICA HELPT JE UIT DE BRAND

Volgens officiële statistieken ontstaan er in België gemiddeld zo’n 28 branden per dag. De meeste slachtoffers komen ’s nachts om het leven, en dikwijls door inademing van rook, niet door het vuur.

Een intelligent branddetectiesysteem zorgt ervoor dat je tijdig wordt gewaarschuwd om een woning te evacueren of eventueel de brand in een vroeg stadium te blussen.

De installatie van branddetectoren is wettelijk verplicht, de details variëren per regio. Branddetectiecentrales mogen enkel worden geplaatst door professionele installateurs, erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Autonome detectoren

Autonome brandmelders (stand-alone) werken op batterijen en zijn eenvoudig te installeren. De autonomie van de lithium-batterij volstaat zelfs voor de volledige levensduur van de detector.

Er zijn ook autonome detectoren die in een netwerk kunnen worden verbonden. Niet-autonome detectoren moeten op een brandcentrale worden aangesloten.

Optische detectoren

Deze rookmelders gebruiken een lichtsignaal dat door de rook wordt verstrooid en zo het alarm doet afgaan. De melders detecteren snel een beginnende brandhaard.

Thermisch detectoren

Deze brandmelders reageren op de temperatuurstijging die een brand veroorzaakt en zijn heel geschikt voor keukens en garages, waar rookmelders vaak een vals alarm geven.

Koolmonoxidemelders

Koolmonoxide (CO) is een kleur- en geurloos, niet-irriterend en heel gevaarlijk gas, dat kan voorkomen in kamers met een verbrandingstoestel (boiler, kachel, open haard).

Een CO-melder waarschuwt je tijdig voor de aanwezigheid van koolmonoxide. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een lange periode kan immers al fataal zijn.

Er bestaan ook mobiele detectoren die je makkelijk kunt meenemen naar andere ruimtes.

Sefica branddrukknop
Sefica CO-detector

Detectoren in een netwerk

Detectoren verbinden via een bekabeld of draadloos netwerk verhoogt de veiligheid. Als één detector een brandhaard ontdekt, doet die alle verbonden alarmen afgaan.

Het netwerk kan worden uitgebreid met branddrukknoppen, een verbinding met een telefoonkiezer of inbraakcentrale.

Sefica branddetector

Een branddetectiecentrale nodig?

Voor sommige gebouwen zijn de regels strenger en is de installatie van een brandmeldcentrale vereist, om het gevaar en de schade bij brand tot een minimum te beperken.

De brandcentrale is een paneel waar de signalen van rookmelders, warmtedetectoren en manuele brandmelders samenkomen. De centrale verwerkt inkomende signalen, meldt storingen en activeert het alarm indien nodig.

Welke branddetectiecentrale het meest geschikt is, hangt af van de omvang van het systeem. Een erkende Sefica-installateur adviseert je de beste oplossing voor jouw project.